Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật website Bạc Nhớ Lô Đề

Bạc Nhớ Lô Đề cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mục đích thu thập thông tin

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ người dùng.
 • Nâng cao trải nghiệm sử dụng website.
 • Gửi thông tin khuyến mãi, quảng cáo.
 • Giải quyết tranh chấp và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

Thông tin thu thập

 • Thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại) khi đăng ký tài khoản.
 • Thông tin truy cập website (số trang truy cập, liên kết, địa chỉ IP, trình duyệt, ngôn ngữ).
 • Cookies để lưu trữ thông tin đăng nhập và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Sử dụng thông tin

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ người dùng.
 • Phân tích hành vi người dùng để cải thiện website.
 • Gửi thông tin khuyến mãi, quảng cáo phù hợp với nhu cầu của người dùng.
 • Giải quyết tranh chấp và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

Chia sẻ thông tin

 • Bạc Nhớ Lô Đề không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của người dùng.
 • Bạc Nhớ Lô Đề có thể chia sẻ thông tin truy cập website với các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để phục vụ mục đích phân tích và cải thiện website.
Chính sách bảo mật website Bạc Nhớ Lô Đề

Chính sách bảo mật website Bạc Nhớ Lô Đề

Bảo mật thông tin

 • Bạc Nhớ Lô Đề áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
 • Người dùng nên tự bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ với bất kỳ ai khác.

Quyền của người dùng

 • Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Người dùng có quyền yêu cầu Bạc Nhớ Lô Đề ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình.
 • Người dùng có quyền phản hồi về Chính sách bảo mật thông tin của Bạc Nhớ Lô Đề.

Thay đổi Chính sách bảo mật

 • Bạc Nhớ Lô Đề có thể thay đổi Chính sách bảo mật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Người dùng nên thường xuyên kiểm tra website Bạc Nhớ Lô Đề để cập nhật các thay đổi về Chính sách bảo mật thông tin.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật thông tin của Bạc Nhớ Lô Đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email

 • Địa chỉ: 78 Đ. Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 • Hotline: 0973632993
 • Website: https://bacnholode.info
 • Email: [email protected]